Nośnik pierścieniowy

Naczepy przeznaczone do przewozu ładunków, głównie okrągłych o dużych średnicach, w pozycji pionowej. Mają dwa włazy z otworem hydraulicznym i bocznymi ścianami oporowymi.

105 cm Wysokość od powierzchni ładunkowej od podłoża
10 m Długość
21 ton Ładowność

Pojazdy w okolicy